Image

Хто ми?

Починаючи з 2001 року, динамічно розвиваємось у сфері працевлаштування. Турбуємось про те, щоб наші робітники відчували себе в безпеці, а тому кожен може розраховувати на підтримку координатора. Персонал фахівців у галузі кадрових ресурсів та фінансів несе відповідальність за всі процеси, пов'язані з зайнятістю, згідно чинного законодавства. Незважаючи на те, що походження наше сягає Швейцарії, офіси також знаходяться в Україні, Німеччині, Болгарії, і перш за все в Польщі.

Які умови проживання?

0
працевлаштованих людей
0
літній досвід співпраці з провідними брендами
0
локалізацій в Польщі та закордоном

Працюймо разом!

Kraków, SosnowiecNadarzynKomorniki, Płońsk, PinczówSosnowiec, Kraków-Modlnica, Sieradz, Koszalin, Pruszków (Warszawa), Gdańsk, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, SkarbimierzRadomskoŻninPruszkówGliwice, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу

Ставка: 12-18 зл / год (нетто) в залежності від виробітку.

Місце роботи: Sosnowiec, Kraków

Графік роботи: 2 змінний, до 12 робочих годин на день, можливість працювати 6 днів на тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви протягом дня

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується із зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту.

Вимоги:

 • бажанняпрацюватитазаробляти;
 • дозвілнауправліннявилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливістьотриманняцієїсумивякостіавансу)

Бажано:

 • досвідроботинаподібнійпосаді
 • розумінняпольськоїмови
 • наявністьводійськихправкат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада

Ставка: 12-18 зл/час (нетто) в зависимости от выработки. 

Место работы: Sosnowiec, Kraków

График работы: 2 сменный, до 12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокийсклад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта.

Требования:

 • желаниеработатьизарабатывать;
 • разрешениенауправлениевилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможностьполученияэтойсуммывкачествеаванса ))

Приветствуется:

 • опытработынаподобнойдолжности
 • пониманиепольскогоязыка
 • наличиеводительскихправкат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу, легка робота

Ставка: 12-13 зл / год нетто залежно від відділу. Середня місячна зарплата 3000 злотих чистими.

Місце роботи:   Nadarzyn (біля Варшави)

Графік роботи: 2 змінний, до 12 робочих годин на день, можливість працювати 6 днів на тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви протягом дня

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення, без обслуговування вилочного навантажувача (за винятком відділу «Pepsico»).

Гарантуємо:

 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується із зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту.
 • можливість працевлаштування пар

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем (виключно для роботи на відділі «Pepsico»)
 • психотести (виключно для роботи на відділі «Pepsico») - 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

Бажано

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови,
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада, легкая работа

Ставка:   12-13 зл/час нетто в зависимости от отдела. Средняя месячная зарплата 3000 злотых чистыми.  

Место работы:  Nadarzyn (около Варшавы)

График работы: 2 сменный, до 12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом, без обслуживания вилочного погрузчика (за исключением отдела «Pepsico»).

Гарантируем:

 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта
 • возможность трудоустройства пар

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком (исключительно для работы на отделе «Pepsico»)
 • психотесты (исключительно для работы на отделе «Pepsico»)— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу

Ставка: мінімально 12 зл / год нетто перший місяць, З другого місяця 12-18 зл / год нетто і більше. Можливість отримання бонусів за продуктивність.

Місце роботи: Komorniki, Płońsk, Pinczów

Графік роботи: 2 змінний,до 12 робочих годин 5 днів на тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви в залежності від тривалості зміни.

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується із зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту.
 • можливість працевлаштування пар

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада. 

Ставка:   минимально 12 зл/час нетто первый месяц, Со второго месяца 12-18 зл/час нетто и больше. Возможность получения бонусов за производительность.

Место работы:  Komorniki, Płońsk, Pinczów.

График работы: 2 сменный, до 12 рабочих часов, 5 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва  в зависимости от длительности смены.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта.
 • возможность трудоустройства пар

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Міжнародна компанія Personnel-International BPO (www.personnel-international.com) - це фірма, яка протягом 15 років успішно веде діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії. Пропонуємо актуальні вакансії в логістичних центрах Польщі

Посада: працівник складу

Ставка: мінімально 12,60 зл / год нетто - перший місяць, пізніше - на акорд. З другого місяця 12,60-18,00 зл / год і більше. В середньому зарплата приблизно 3500 злотих на руки

Місце роботи: Sosnowiec, Kraków-Modlnica, Sieradz, Koszalin, Pruszków (Warszawa), Gdańsk, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, Skarbimierz

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин на день, можливість працювати 6 днів на тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви протягом дня.

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • 1 або 2 безкоштовних прийоми їжі протягом робочого дня (в залежності від кількості годин),
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовну фізіотерапевтичну допомогу
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується з зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту.

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада. 

Ставка:   минимально 12,60 зл/час нетто – первый месяц, позже – на аккорд . Со второго месяца 12,60-18,00 зл/час и больше. В среднем зарплата ок.3500 злотых на руки

Место работы: Sosnowiec, Kraków-Modlnica, Sieradz, Koszalin, Pruszków(Warszawa), Gdańsk, Kostrzyn, Gorzów Wielkopolski, Skarbimierz

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течении рабочего дня (в зависимости от количества часов),
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную физиотерапевтическую помощь
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта.

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу.

Ставка: 13 зл / год нетто - перший місяць,, пізніше - на акорд. З другого місяця середня заробітна плата становить приблизно:

 • оператор автонавантажувача (комплектація замовлень) 2800-4000 зл. нетто за місяць
 • оператор навантажувача вище 3 метрів (комплектація замовлень на висоті) - 3800-5400 зл.нетто за місяць
 • оператор автонавантажувача високого складування 2800-5400 зл.нетто за місяць + премія за якість роботи і продуктивність
 • пакувальник (упаковка готової продукції за допомогою візка і фольгованої машини - робота фізично легка, 13 зл / год нетто - перший місяць-Середня заробітна плата становить близько 2300-3400 зл. в залежності від кількості годин

Робота при температурі від -24 до -8 градусів Цельсія (в залежності від відділу)

Місце роботи: Radomsko

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу. Інші види діяльності, перераховані вище.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • 1 або 2 безкоштовних прийоми їжі протягом робочого дня (в залежності від кількості годин),
 • • безкоштовно (один раз на місяць) додаткове харчування FOOD TRUCK за умови відпрацювання усього місяця,
 • безкоштовні необмежені гарячі і холодні напої, наприклад чай, кава, малиновий сік
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується з зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту
 • можливість брати участь в різних інтеграційних заходах, наприклад, футбольних іграх, пікніках і тд.
 • робота для чоловіків і жінок (в залежності від відділу)
 • довезення до роботи мікроавтобусом.

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность:  работник  склада. 

Ставка 13 зл/час нетто – первый месяц, , позже – на аккорд . Со второго месяца средняя заработная плата составляет около:

 • оператор погрузчика ( автопогрузчики, комплектация заказов) 2800-4000 зл. Нетто за месяц
 • оператор погрузчика выше 3 метров (комплектация заказов на высоте)- 3800-5400 зл.нетто за месяц    
 • оператор автопогрузчика высокого складирования 2800-5400 зл.нетто за месяц + премия за качественную работу и производительность  
 • упаковщик (упаковка готовой продукции с помощью тележки и фольгированной машины - работа физически легкая, 13 зл/час нетто – первый месяц— Средняя зароботная плата составляет около 2300-3400 зл. в зависимости от количества часов

Работа при температуре от -24 до -8 градусов Цельсия (в зависимости от отдела)

Место работы: Radomsko

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала. Другие виды деятельности, перечисленные выше.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течение рабочего дня (в зависимости от количества часов),
 • бесплатно (один раз в месяц) дополнительное питание FOOD TRUCK при работе в течении всего месяца,
 • бесплатные неограниченные горячие и холодные напитки, например чай, кофе, малиновый сок
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта
 • возможность участвовать в различных интеграционных мероприятиях, например, футбольных играх, пикниках и тд.
 • работа для мужчин и женщин (в зависимости от отдела)
 • довоз до работы микроавтобусом

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу

Ставка: 13 зл / год нетто - перший місяць,пізніше - на акорд. З другого місяця середня заробітна плата становить приблизно:

 • оператор автонавантажувача (комплектація замовлень) 2800-4000 зл. нетто за місяць
 • оператор навантажувача вище 3 метрів (комплектація замовлень на висоті) - 3800-5400 зл.нетто за місяць
 • оператор автонавантажувача високого складування 2800-5400 зл.нетто за місяць + премія за якість роботи і продуктивність

Місце роботи: Znin

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Вантажно-розвантажувальні роботи і / або обслуговування складського сканера, терміналу. Інші види діяльності, перераховані вище.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • 1 або 2 безкоштовних прийоми їжі протягом робочого дня (в залежності від кількості годин),
 • • безкоштовно (один раз на місяць) додаткове харчування FOOD TRUCK за умови відпрацювання усього місяця,
 • безкоштовні необмежені гарячі і холодні напої, наприклад чай, кава, малиновий сік
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується з зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту
 • можливість брати участь в різних інтеграційних заходах, наприклад, футбольних іграх, пікніках і тд,
 • довоз до работы микроавтобусом

Вимоги:

 • бажання працювати та заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу)

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник  склада. 

Ставка:   13 зл/час нетто – первый месяц, позже – на аккорд . Со второго месяца средняя заработная плата составляет около:

 • оператор погрузчика ( автопогрузчики, комплектация заказов) 2800-4000 зл. Нетто за месяц
 • оператор погрузчика выше 3 метров (комплектация заказов на высоте)- 3800-5400 зл.нетто за месяц    
 • оператор автопогрузчика высокого складирования 2800-5400 зл.нетто за месяц + премия за качественную работу и производительность  

 

Работа при температуре от -24 до -8 градусов Цельсия (в зависимости от отдела)

Место работы: Znin

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Погрузочно-разгрузочные работы и / или обслуживание складского сканера, терминала. Другие виды деятельности, перечисленные выше.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • 1 или 2 бесплатных приема пищи в течение рабочего дня (в зависимости от количества часов),
 • бесплатно (один раз в месяц) дополнительное питание FOOD TRUCK при работе в течении всего месяца,
 • бесплатные неограниченные горячие и холодные напитки, например чай, кофе, малиновый сок
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта
 • возможность участвовать в различных интеграционных мероприятиях, например, футбольных играх, пикниках и тд,
 • довезення до роботи мікроавтобусом.

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

 Посада: працівник складу

Ставка: 12 зл / год нетто до другого місяця роботи, з третього місяця ставка 12-18 зл / год нетто. В середньому зарплата становить 3500-4000 злотих нетто за місяць

Місце роботи: Pruszków (біля Варшави)

Графік роботи: 2 змінний, 8-12 робочих годин. Може бути 6 днів в тиждень. Денні та нічні зміни. 1-2 перерви 30 хвилин на обід в залежності від тривалості зміни

Робочі обов'язки: комплектація і декомплектація косметики і побутової хімії, використовуючи складський сканер. У більшості відділів не вимагаємо обслуговування навантажувачів.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця договору)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • безкоштовне дворазове харчування протягом робочого дня
 • безкоштовне довезення до роботи мікроавтобусом
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників за рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 20 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар’єрного росту
 • надання житла за 350 злотих / місяць (вираховується із зарплати)
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побиту
 • можливість працевлаштування пар.

Вимоги:

 • бажання працювати і заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем (на деяких відділах)
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу))

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • розуміння польської мови
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада

Ставка:   12 зл/час нетто до второго месяца работы, с третьего месяца ставка 12-18 зл/час нетто. В среднем зарплата составляет 3500-4000 злотых нетто за месяц.

Место работы:  Pruszków (около Варшавы)

График работы: 2 сменный, 8-12 рабочих часов на день, возможность работать 6 дней в неделю. Дневные и ночные смены. 1-2 перерыва в течении дня.

Рабочие обязанности: комплектация и декомплектация косметики и бытовой химии, используя складской сканер. В большинстве отделов не требуется обслуживания погрузчиков.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • бесплатное двухразовое питание в течение рабочего дня
 • бесплатный довоз до работы микроавтобусом
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 20 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • предоставление жилья за 350 злотых / месяц ( высчитывается с зарплаты)
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта
 • возможность трудоустройства пар.

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком (на некоторых отделах)
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • понимание польского языка
 • наличие водительских прав кат.В.
UA
RU

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - міжнародна компанія, яка веде свою діяльність в Польщі, Німеччині, Австрії та Швейцарії, пропонує роботу в логістичних центрах Польщі.

Посада: працівник складу.

Ставка: трудовий договір (umowa o pracę), оклад 3000 зл.брутто (ставка) + премія за виробіток. Максимальна заробітна плата - 6000 злотих нетто в місяць.

Місце роботи: Gliwice, Piotrków trybunalski, Bydgoszcz.

Графік роботи: 2 змінний, приблизно 40 робочих годин на тиждень. 1 перерва на обід

Робочі обов'язки: комплектація товарів відповідно до замовлення. Обслуговування навантажувача, складського сканера.

Гарантуємо:

 • Безкоштовне отримання дозволу на управління вилковим навантажувачем (за умови роботи до кінця контракту)
 • безкоштовний сертифікований курс навчання на «Оператора вилочного навантажувача на високий склад», роботодавець покриває 50% вартості іспиту UDT
 • безкоштовне дворазове харчування під час перерви
 • безкоштовний робочий одяг
 • безкоштовну допомогу в оформленні банківського рахунку в Польщі
 • безкоштовну програму пенсійних накопичень для працівників по рахунок роботодавця
 • можливість отримання карти MultiSport безкоштовно
 • надбавки за понаднормову роботу, неділю та святкові дні
 • можливість отримання авансу в рахунок зарплати
 • бонуси за якісну роботу і продуктивність
 • премії за відпрацьований період згідно договору
 • опіку досвідченого координатора, який розмовляє Вашою мовою
 • легальне працевлаштування
 • своєчасно виплачену зарплату на банківський рахунок працівника до 10 числа кожного місяця
 • стабільну роботу з можливістю кар'єрного росту
 • можливість отримання Воєвудського дозволу на роботу,
 • допомога в отриманні карти побути.
 • можливість використання «зони відпочинку» на робочому місці

Вимоги:

 • бажання працювати і заробляти;
 • дозвіл на управління вилковим навантажувачем
 • психотести- 50 злотих (можливість отримання цієї суми в якості авансу))
 • дійсна санітарна книжка (вартість - 100 злотих на місці)
 • обробка замовлень з використанням навушників польською мовою (після навчання)

Бажано:

 • досвід роботи на подібній посаді
 • наявність водійських прав кат.В.

Personnel International BPO (www.personnel-international.com) - международная компания, ведущая свою деятельность в Польше, Германии, Австрии и Швейцарии, предлагает работу в логистических центрах Польши

Должность: работник склада. 

Ставка: трудовой договор (umowa o pracę), оклад 3000 зл.брутто (ставка) + премия за выработку. Максимальная заработная плата — 6000 злотых нетто в месяц.

Место работы:  Gliwice, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz.

График работы: 2 сменный, (ок. 40 рабочих часов в неделю).  1 перерыв на обед  

Рабочие обязанности: комплектация товаров в соответствии с заказом. Обслуживание погрузчика, складского сканера.

Гарантируем:

 • Бесплатное получение разрешения на управление вилочным погрузчиком (при условии работы до конца договора)
 • бесплатный сертифицированный курс обучения на «Оператора вилочного погрузчика на высокий склад», работодатель покрывает 50% стоимости экзамена UDT
 • бесплатное двухразовое питание во время перерыва
 • бесплатную рабочую одежду
 • бесплатную помощь в оформлении банковского счета в Польше
 • бесплатную программу пенсионных накоплений для работников за счет работодателя
 • возможность получения карты MultiSport бесплатно
 • надбавки за сверхурочную работу, воскресенье и праздничные дни
 • возможность получения аванса в счет зарплаты
 • бонусы за качественную работу и производительность
 • премии за отработанный период согласно договора
 • опеку опытного координатора, говорящего на Вашем языке
 • легальное трудоустройство
 • своевременно выплаченную зарплату на банковский счет работника до 10 числа каждого месяца
 • стабильную работу с возможностью карьерного роста
 • возможность получения Воевудского разрешения на работу,
 • помощь в получении карты побыта.
 • возможность использования «зоны отдыха» на рабочем месте

Требования:

 • желание работать и зарабатывать;
 • разрешение на управление вилочным погрузчиком
 • психотесты— 50 злотых ( возможность получения этой суммы в качестве аванса ))
 • действительная санитарная книжка (стоимость — 100 злотых на месте)
 • обработка заказов с использованием наушников на польском языке (после обучения)

Приветствуется:

 • опыт работы на подобной должности
 • наличие водительских прав кат.В.
Как международная фирма, которая в течение 15 лет успешно ведет деятельность на европейском рынке, имеем возможность организовать для Вас работу в Германии и Австрии.
Сертификат агентства труда: 5703

Як міжнародна фірма, яка протягом 15 років успішно веде діяльність на європейському ринку, маємо можливість організувати для Вас роботу в Німеччині та Австрії.
Сертифікат агентства праці: 5703

Приєднуйся вже сьогодні!

+48 32 441 91 50

info@personnel-international.pl

Як розпочати роботу?

Image

PERSONNEL INTERNATIONAL

   ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice

  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  NIP: 631-258-65-85

  Certyfikat agencji: 5703 

RODO (РОДО)

© Copyright 2019. All Rights Reserved.

для контакту з нами

вакансії / відділ рекрутації:

  Tel: +48 32 441 91 50

  Viber: +48 501 955 671

+48 501 955 654

 

Ми є членами: